Search

เลือกตัดเลเซอร์โลหะ
Mar 23, 2016

เครื่องตัดเลเซอร์โลหะกว้างใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ Yu Banjin โฆษณา ห้องครัว ไฟ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ แผ่นโลหะอุตสาหกรรมการประมวลผล พร้อมกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อ โครงการในประเทศจีนในปีล่าสุดก็ในอุปกรณ์ตัดเป็นร้อนมาก อะไรที่ทำให้เครื่องตัดเลเซอร์โลหะกว้างใหญ่จึงเป็นที่นิยม ที่นี่ ชุดเล็กจากข้อดีของมัน ลักษณะ การพัฒนารายละเอียด......

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

Copyright © Jinan SenKe เครื่อง CNC จำกัด สงวนลิขสิทธิ์